Revisionsberättelse

Här hittar du Nääs RF revisionsberättelse. Har du några frågor kan du kontakta någon i styrelsen.