Styrelsen Nääs Ridförening
Styrelsen väljs årsvis vid föreningsstämman. Om du har några synpunkter eller frågor kring vår verksamhet fär du gärna göra av dig till
någon om ledamöterna.
Ordförande
Cecilia Remling
Ledamot (ansv. US kontakt)
Stefan Larsson
Tel: 0739-304195
Bidragsfrågor
Lena Engberg
Tel: 0706-224730
Ledamot (ansv. Idrott Online)
Laila Sköld
 
Kassör
Pia Landby
ekonomi@naasridforening.se
Ledamot (ansv. fastighet)
Bosse Florell
Tel: 0761-911990
Sekreterare
Sara Reesalu Borgersen
Ledamot  (ansv. sponsring)
Jonas Udd
0708-462090
 
Ledamot
Helena Gadolin Stjernberg
Ledamot 
Frida Hellberg
Ledamot (ansv. kafé)
Frida Andersson
Adjungerad
Hans Engberg
Tel: 0708-862583
Styrelsen Undomsektionen

Ledamot US
Jenny Larsson

Suppleant US

Caroline Lundgren