Styrelsen Nääs Ridförening
Styrelsen väljs årsvis vid föreningsstämman. Om du har några synpunkter eller frågor kring vår verksamhet fär du gärna göra av dig till
någon om ledamöterna.
Ordförande
Cecilia Remling
Sekreterare
Sara Reesalu Borgersen

Bidragsfrågor
Pia Orvestad
Tel: 
Ledamot (ansv. Idrott Online)
Laila Sköld
 
Kassör
Annika Börjel
ekonomi@naasridforening.se
Kassör 
Kristofer Wallmark
ekonomi@naasridforening.se

Ledamot (ansv. kafé)
Frida Andersson

Ledamot  (ansv. sponsorer)
Pia Landby

 
Ledamot
Helena  Stjernberg  Gadolin
Ledamot

Ledamot 
Adjungerad
Hans Engberg
Tel: 0708-862583
Styrelsen Undomsektionen

Ledamot US
Jenny Larsson

Suppleant US

Caroline Lundgren