Gruppridning Termin (vuxna och barn)
Gruppridning erbjuds terminsvis måndag till söndag för vuxna (max 8 ryttare per grupp) och barn  (max 10 ryttare per grupp) uppdelat i olika kunskapsnivåer.

Aktuell information om lektioner Vår 2020

  • Du bör vara i stallet minst 15 min innan lektionstiden startar. (Gäller ej prova på termin). Vilken häst man ska ha står anslaget på lista i sadelkammaren. Upp- och avsittning ingår i lektionstiden.
  • Även skötsel av hästen i stallet kan ingå beroende på vilken grupp ni rider i. Höpåsar för morgon och kvällen ska göras till hästen du ridit och hängs på anvisad plats.
  • En till två gånger per termin har ridgrupperna Teori/Hästkunskap enligt schema.
  • Återbud lämnas senast kl 12 vard och kl 9 lör via mail till naasridcenter@gmail.com. Då har ni rätt till igenridning (max 2 tillfällen) i mån av plats i liknande grupp under samma termin.
  • Uppsägning ska ske senast 4 veckor innan ny termin börjar, skriftligen via mail. 


För att delta i en grupp behöver du:

  1. Maila till naasridcenter@gmail.com. Du får snart ett mail tillbaka med besked om det finns plats
  2. Vid bekräftad plats, registrera dig som medlem i föreningen. Gå in på Idrott Online och följ instruktionerna där. Viktigt att du anger mailadress som du eller målsman kan nås på
  3. Betala medlemsavgift, mer info här
  4. Betala ridavgift, mer info här. Ridning sker terminsvis men är uppdelad i två betalningsperioder

OBS! Inställda ridlektioner vår 2020: Fre 13/3, mån 23/3, ons 1/4, lör 11/4, tis 21/4, tor 30/4, fre 1/5, sön 10/5, tor 21/5, sön 31/5, lör 6/6

Hoppning

Samtliga ridgrupper har hoppning ungefär var fjärde gång och veckan innan har vi oftast markarbete/bommar för att förbereda hästar och elever.

Vårterminen 2020: 

V. 5-6 tor 30/1 – ons 5/2
V. 9-10 fre 28/2 – tor 5/3
V. 13-14 ons 25/3 – tis 31/3
V. 17-18 tor 23/4 – ons 29/4
V. 22 mån 25/5 – lör 30/5

Teori

En till två gånger per termin har ridgrupperna teori enligt schema. Dessa lektioner kan även vara praktisk undervisning i samband med en anna aktivitet på en annan dag. Missad teoridag kan endast tas igen på annat hästkunskaptillfälle.

Vårterminen 2020: 
V 2 Fredag 10/1
V 4 Måndag 20/1
V 5 Onsdag 29/1
V 6 Lördag 8/2
V 8 Tisdag 18/2
V 9 Torsdag 27/2
V 10 Söndag 8/3
Barngrupper har samling på sin ridtid. Ungdom/Vuxna samling mån-tors kl 20.00, fredag kl 18.30