Gruppridning Termin (vuxna och barn)
Gruppridning erbjuds terminsvis måndag till söndag för vuxna (max 8 ryttare per grupp) och barn  (max 10 ryttare per grupp) uppdelat i olika kunskapsnivåer.

Aktuell information om lektioner VT 2022

  • Du bör vara i stallet minst 15 min innan lektionstiden startar. (Gäller ej prova på termin). Vilken häst man ska ha står anslaget på lista i sadelkammaren. Upp- och avsittning ingår i lektionstiden.
  • Även skötsel av hästen i stallet kan ingå beroende på vilken grupp ni rider i. Höpåsar för morgon och kvällen ska göras till hästen du ridit och hängs på anvisad plats.
  • En till två gånger per termin har ridgrupperna Teori/Hästkunskap enligt schema.
  • Återbud lämnas senast kl 12 vard och kl 9 lör via mail till naasridcenter@gmail.com. Då har ni rätt till igenridning (max 2 tillfällen) i mån av plats i liknande grupp under samma termin.
  • Uppsägning ska ske senast 4 veckor innan ny termin börjar, skriftligen via mail. 


För att delta i en grupp behöver du:

  1. Maila till naasridcenter@gmail.com. Du får snart ett mail tillbaka med besked om det finns plats
  2. Vid bekräftad plats, registrera dig som medlem i föreningen. Gå in på Idrott Online och följ instruktionerna där. Viktigt att du anger mailadress som du eller målsman kan nås på
  3. Betala medlemsavgift, mer info här
  4. Betala ridavgift, mer info här. Ridning sker terminsvis men är uppdelad i två betalningsperioder

OBS! Inställda ridlektioner VT 2022: 


V 1 Torsdagen den 6/1

V 2 Lördagen den 15/1

V 4   Tisdagen den 25/1

V 5 Onsdagen den 2/2

V 6 Fredagen den 11/2

V 15 Fredagen den 15/4
          Lördagen den 16/4
         Söndagen den 17/4


V 16   Måndagen den 18/4

V 17   Söndagen den 1/5

V 19   Tisdagen den 10/5

V 20     Onsdagen den 18/5

V 21   Torsdagen den 26/5

V 23   Måndagen den 6/6


Hoppning

Samtliga ridgrupper har hoppning ungefär var fjärde gång och veckan innan har vi oftast markarbete/bommar för att förbereda hästar och elever.

Hoppveckor vårterminen 2022

V 4-5 ons 26/1 – tis 1/2

V 8-9 tis 22/2 – mån 28/2

V 12-13 tis 22/3 – mån 28/3

V 16-17 sön 24/4 – lör 30/4

V 20-21 tor 19/5 – ons 25/5

Specialvecka:
V 22   Dressyr


Teori

Hästkunskap VT2022

Alla grupper kommer på sin ordinarie ridtid.
Hästarna har vilodag dessa dagar och ingen ridning förekommer.

V 8 Måndag 21/2
V 9 Onsdag 2/3
V 10 Fredag 11/3
V 11 Söndag 20/3
V 13 Tisdag 29/3
V 14 Torsdag 7/4
V 16 Lördag 23/4

Missad teorilektion kan endast tas igen på annat hästkunskapstillfälle.