Lov- och sommaraktiviteter

Under lov och sommaren anordnas läger och kurser på olika nivåer för barn, ungdom och vuxna. Dagläger samt speciellt inriktade kurser i de olika grenarna brukar finnas på schemat. Även kvällskurser och ponnykulsläger är populära inslag. För dig som vill ta med egen häst kan vi ordna dygnsuppstallning.
För sommaren brukar planeringen vara gjord i februari och anmälan kan göras via mail på naasridcenter@gmail.com