Terminsavgifter våren 2020
Ridning sker terminsvis men är uppdelad i två betalningsperioder. Period 1 betalas senast den 31/12-19, Period 2 betalas senast den 31/3-20, på Bg 331-4960. Skriv vad och vem det gäller. Obs: Som ny elev har man rätt att betala för 3 provlektioner i följd utan att förbinda dig.
  • Junior (t.o.m. 20 år) - 60 min 190 kr/lek * 22 lek = 4180 kr P1 2090 kr P2 2090 kr
  • Senior - 60 min 220 kr/lekt * 22 lek = 4840 kr P1 2420 kr P2 2420 kr
* Rider du med egen häst betalar du 50 kr mindre per lektion.
Återbetalning sker endast vid skada eller sjukdom som hindrar dig från att kunna rida. Uppvisande av läkarintyg krävs.
Genom att betala in ridavgiften godkänner eleven villkoren gällande terminsridningen.