Terminsavgifter hösten 2021
HT-2021 startar torsdag den 5:e augusti med  sista lektionstillfälle onsdag den 22:a december
Ridning sker terminsvis men är uppdelad i två betalningsperioder.
Period 1 betalas senast den 31/7-21, Period 2 betalas senast den 31/10-21, på Bg 331-4960. Skriv vad och vem det gäller. Obs: Som ny elev har man rätt att betala för 3 provlektioner i följd utan att förbinda dig.
  • Junior (t.o.m. 20 år) - 60 min 195 kr/lek * 20 lek = 3900 kr P1 1950 kr P2 1950 kr
  • Senior - 60 min 225 kr/lekt * 20 lek = 4500 kr P1  2250 kr P2 2250 kr
* Rider du med egen häst betalar du 50 kr mindre per lektion.
Återbetalning sker endast vid skada eller sjukdom som hindrar dig från att kunna rida. Uppvisande av läkarintyg krävs.
Genom att betala in ridavgiften godkänner eleven villkoren gällande terminsridningen.