Terminsavgifter våren 2021
VT-2021 startar söndag den 3 januari med  sista lektionstillfälle söndagen den 19:e juni.
Ridning sker terminsvis men är uppdelad i två betalningsperioder.
Period 1 betalas senast den 31/12-20, Period 2 betalas senast den 31/3-21, på Bg 331-4960. Skriv vad och vem det gäller. Obs: Som ny elev har man rätt att betala för 3 provlektioner i följd utan att förbinda dig.
  • Junior (t.o.m. 20 år) - 60 min 195 kr/lek * 22 lek = 4290 kr P1 2145 kr P2 2145 kr
  • Senior - 60 min 225 kr/lekt * 22 lek = 4950 kr P1 2475 kr P2 2475 kr
* Rider du med egen häst betalar du 50 kr mindre per lektion.
Återbetalning sker endast vid skada eller sjukdom som hindrar dig från att kunna rida. Uppvisande av läkarintyg krävs.
Genom att betala in ridavgiften godkänner eleven villkoren gällande terminsridningen.