Terminsavgifter hösten 2019
Ridning sker terminsvis men är uppdelad i två betalningsperioder. Period 1 betalas senast den 31/7-19, Period 2 betalas senast den 31/10-19, på Bg 331-4960. Skriv vad och vem det gäller. Obs: Som ny elev har man rätt att betala för 3 provlektioner i följd utan att förbinda dig.
  • Junior (t.o.m. 20 år) - 60 min 185 kr/lek * 20 lek = 3700 kr P1 1850 kr P2 1850 kr
  • Söndagar, junior - 60 min 185 kr/lek * 14 lek = 2590 kr P1 1295 kr P2 1295 kr
  • Senior - 60 min 220 kr/lekt * 20 lek = 4400 kr P1 2200 kr P2 2200 kr
Rider du med egen häst betalar du 50 kr mindre per lektion.
Återbetalning sker endast vid skada eller sjukdom som hindrar dig från att kunna rida. Uppvisande av läkarintyg krävs.
Genom att betala in ridavgiften godkänner eleven villkoren gällande terminsridningen.