Grönt kort

Allmänt om Grönt kort

Alla som tävlar från inbjudningstävling och uppåt ska ha tagit Grönt Kort oavsett om man är häst eller ponnyryttare, kusk eller voltigör. Kortet är ett bevis på att du har den breda grundkunskapen som behövs inför en tävlingsstart.

Åldersgräns
Alla som är 18 år och äldre bör gå hela kursen. Du kan dock välja att endast göra delprov och praktiska moment samt skriva det teoretiska provet.
Alla mellan 14-18 år ska delta i en obligatorisk Grönt kort kurs. För barn upp till  13 år gäller att målsman/vuxen deltar i kursen och tar Grönt kort, samt ansvarar för barnet och dess handlingar under tävling. Barnet rekommenderas även delta i kursen tillsammans med målsman/vuxen.För närvarande finns ingen  Grönt kort kurs inplanerad.